OSTUINFO

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1.  Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna omega.ee(edaspidi omega.ee e-pood) omanik Anava Eesti AS vahel omega.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad omega.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Anava Eesti ASl on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
1) kaup on laost otsa saanud;
2) kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Kui  Anava Eesti Asl ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust e-maili või telefoni teel ning tagastatakse tellimuse summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

1.4.  Anava Eesti AS on õigustatud omega.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.omega.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.omega.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Anava Eesti AS vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.


2. Hinnad
2.1. Omega.ee e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse toote lehel ja Teie ostukorvis.

2.4. Kui toote hind on Anava Eesti AS poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale Kliendi poolse tellimuse esitamist ja Anava Eesti AS ning Klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on Anava Eesti AS-l õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige nupule “vormista ost”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.2 Valige sobiv kohaletoimetamise viis. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.

3.3. Pärast kohaletoimetamise viisi valikut ilmub nähtavale makseviiside valik. Valige Teile sobiv makseviis.

3.4. Makseviisi valiku järel täitke tellija andmed “Teie andmed”.

3.5. Olge tellija andmete lisamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.6. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist Anava Eesti AS arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) internetipanga kaudu (Swedbanki ja SEB pangalinkide kaudu);
2) krediitkaardiga;
3) arvega – valides makseviis „tasun arvega“ – mille järel teile saadetakse e-mailile tellimuse kinnitus. Arve saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist
4) järelmaksuga (LIISI Järelmaks). “Järelmaksuga” tellimus läheb täitmisele peale kliendi poolt allkirjastatud lepingu laekumist.

4.3 Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.6. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kohta eelnevalt kokkulepitud ajal.

5.2. Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul. Täpsem info siin.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Anava Eesti AS ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.6. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Tellimisel toote osas saadame teile 50% ettemaksu arve.

5.4 Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Anava Eesti AS ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral teha kulleri saatelehele vastav märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada e-maili aadressile: info@omega.ee või Anava Eesti AS klienditeeninduse kontakttelefonile: 65 65 357 või 5 115 717. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates omega.ee e-poe elektronposti aadressile info@omega.ee  vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades Anava Eesti AS kontakttelefonil 65 65 357 või 5 115 717.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates omega.ee e-poe aadressile info@omega.ee  vastavasisulise teate koos tellimuse numbri, oma panga arvelduskonto numbri ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad või helistades Anava Eesti AS kontakttelefonil 65 65 357 või 5 115 717. Kasutamise tunnustega  toodete tagastusest (nt. kehahooldus-ja hügieenitooted) on Anava Eesti AS-l õigus keelduda.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 25 EUR ulatuses (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.5. Omega.ee e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 25 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena või asjaoludest, mis ei ole tingitud Anava Eesti AS-st; on Anava Eesti AS -l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Anava Eesti AS Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Anava Eesti AS vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1 Anava Eesti AS vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Anava Eesti AS ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Anava Eesti AS kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Anava Eesti AS vastutab Teie ees ja Teie vastutate Anava Eesti AS ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Anava Eesti AS ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Anava Eesti AS ei saanud mõjutada ning mille saabumist Anava Eesti AS ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Kõiki omega.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Anava Eesti AS-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Anava Eesti AS vahel seoses omega.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Vastutus
10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Anava Eesti AS endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3. Anava Eesti AS jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 900 EUR'i maksev pesumasin on  müügis 90 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib omega.ee e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul omega.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 65 65 357 või 5 115 717

11. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

 12. PAIGALDUS
Juhul kui soovite tellida paigaldust, kasutatud toote utiliseerimist ja õpetust kodumasina kasutamise kohta, tutvuge allpool oleva infoga ning andke meile teada oma soovidest.

 PIIRKONNAD, KUS ON VÕIMALIK PAKKUDA PAIGALDUSE TEENUST:
Hetkel on võimalik tellida paigalduse teenust: Tallinnas, Viimsis, Maardus, Kakumäel, Laagris, Rae vallas.
Tallinnast väljaspool paigalduse võimaluse kohta palun võtke meiega ühendust.

 ENNE KUI TULEME
1. Kontrollige, et korralik veetorustik ning äravoolutoru on 1 meetri kaugusel masinast. (vajadusel kasutame pikendust)
2. Kontrollige, et uus masin mahub olemasolevasse asukohta ja mahuks läbi ukseavade.
3. Palun valmistage enda põrandad ette kodutehnika veoks/paigalduseks, kuna töömehed kannavad turvajalanõusid ning kahjuks ei saa neid alati jalast võtta.

Teie põranda paremaks kaitsmiseks soovitame Teil võimalusel katta põrandad enne töömeeste tulekut.

Juhul, kui teie uus toode on tulnud ilma elektrijuhtmeta või on vaja voolikupikendust, siis meil on need kaasas ja need on lisatasuga.

MIS ME TEEME:
Kontrollime olemasolevat veetorustikku, et oleks võimalik masin turvaliselt ühendada.
Kontrollime olemasolevat elektriühendust, et oleks võimalik masin turvaliselt ühendada.
Lülitame elektrivõrgust välja olemasoleva masina.
Eemaldame uue masina pakendi ja viime ära.
Kontrollime uut masinat, et veenduda masina korrasolekus.
Eemaldame transpordi poldid (pesumasina puhul).
Ühendame masina elektri ja/või veevõrku.
Soovi korral utiliseerimine Teie vana masina.
Anname teile teie masina kohta ülevaate, kuidas masinat sisse/välja lülitada ja kuidas programme valida.

KATEGOORIAD, MIDA PAIGALDAME JA MIDA VEAME
Kodumasinad (välja arvutatud tooted mida vajavad ühendust gaasiga)
Integreeritavad kodumasinad (välja arvutatud tooted mida vajavad ühendust gaasiga)
Õhupuhastajad

PAIGALDUSE HINNAD (hind sisaldab käibemaks)
1-2 toodet = 79 eur
3-4 toodet= 159 eur
5 ja enam toodet = 199 eur

INTEGREERITUD TEHNIKA PAIGALDUS
Integreeritud tehnika puhul teeme algusest lõpuni töö ära, eeldusel, et kliendil on ostetud sobiv mudel.
See sisaldab kapi/pesumasina/nõudepesumasina demontaaži ja uue paigaldamist koos kapi uste/paneelide tagasipaigaldamisega.
Mööblit meie ei lõika ja mitte ettenähtud ümberehitusi ise ei hakka aretama tavaolukorras, va. juhul kui ei ole kliendiga olnud eelnevat sellekohast kokkulepet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!